Accés a la documentació clínica

Per obtenir una còpia d’informes, resultats d’exploracions complementàries o bé per sol·licitar l’emissió d’un informe, us podeu adreçar a la Unitat d’atenció al ciutadà.

La Llei 21/2000, de 29 de desembre de 2000, sobre els drets d’informació relacionats amb la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, juntament amb les directrius que ens marca el Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals, de protecció de dades, són la base a partir de la qual es defineix l’accessibilitat de cada persona a la seva història clínica.

Pujar