Sol·licitud de documentació clínica

La Llei 21/2000, de 29 de desembre de 2000, sobre els drets d’informació relacionats amb la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, juntament amb les directrius que ens marca el Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals, de protecció de dades, són la base a partir de la qual es defineix l’accessibilitat de cada persona a la seva història clínica.

Formulari de sol·licitud de documents i proves de la història clínica

*Els camps són obligatoris

En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades quedaran incorporades i seran tractades a un fitxer, del qual és titular el Pius Hospital de Valls, amb la finalitat de poder dur a terme les activitats que la seva possible relació amb la nostra entitat requereixen. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit, i annexant fotocòpia del DNI, adreçat al Pius Hospital de Valls, Pl. Sant Francesc, 1 43800 de Valls.

Indicacions per recollir la documentació i autoritzacions necessàries

La documentació referent a proves diagnòstiques es podrà recollir a la recepció de l'hospital, tres dies després d'haver-la sol·licitat.

Per recollir els informes mèdics, els trucarem per telèfon un cop estiguin preparats, i els podran recollir a la Recepció.

El lliurament de la documentació es realitzarà a la Recepció del Pius Hospital de Valls, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 7 de la tarda.

Els documents només s'entregaran a la pròpia persona ensenyant el DNI, o document oficial identificatiu o bé a la persona que presenti l'autorització i el seu DNI i/o el DNI de la persona de qui ve a recollir la documentació.

En el supòsit de menors d'edat, cal aportar el llibre de família (o document que n'acrediti la tutela) i el DNI del pare, mare o tutor legal.

Si es tracta de persones difuntes, cal presentar el DNI de la persona difunta, testament o acta notarial d'hereus legals i DNI de la persona que sol·licita la informació.

En el supòsit de persones incapacitades legalment, cal aportar DNI propi i de la persona de qui se sol·licita la documentació i resolució legal d'acreditació de tutor.

Si teniu qualsevol dubte sobre la documentació clínica, us podeu adreçar a la Unitat d'atenció al ciutadà.

Pujar