Si heu d’ingressar a l’Hospital

Per ingressar a l'Hospital cal que us adreceu a la recepció i us indicaran la planta on us heu de dirigir.

Prèviament a l'ingrés, us hauran donat la informació necessària en cada cas: que hi aneu en dejú, en cas d'intervenció quirúrgica o d'alguna exploració complementària; que deixeu de prendre la medicació habitual; la llista d'articles d'ús personal que heu de portar, etc.

És recomanable que us acompanyi un familiar o acompanyant ja que la seva col·laboració serà important en la vostra recuperació.

El dia de l'ingrés, cal que porteu:

Articles d'ús personal

Pujar