Donació d'Òrgans i Teixits

Ser donant és l'oportunitat de donar vida a una altra persona. És un dels gestos més generosos que pot fer un ésser humà.

Tothom ho pot ser, sempre que, en vida, no s'hagi manifestat en contra de ser donant.

Per ser donant cal haver reflexionat sobre la donació i haver-ho manifestat a la família o a les persones més properes o bé explicitar-ho mitjançant un document de voluntats anticipades.

Si desitgeu ser donant d'òrgans, us podeu dirigir a l'Organització Catalana de Trasplantaments.

La donació d'ulls és per a moltes persones amb ceguesa l'única oportunitat que tenen de rebre còrnia i de tornar-hi a veure. Us podeu adreçar al Banc d'Ulls.

La sang del cordó umbilical ofereix noves esperances per curar la leucèmia i altres tipus de càncer. Podeu participar en el programa de donació de sang de cordó umbilical del Pius Hospital de Valls. Us n'informaran a les visites prèvies al part i no suposa cap risc ni per a la mare ni per al fill.

Pujar