Visites d'urgència

PIUS HOSPITAL DE VALLS
977 61 20 20

Si necessiteu ser atesos d'urgència, truqueu al 061 i expliqueu quina és la situació.
Segons les necessitats, us enviaran un metge i/o un professional d'infermeria, o bé una ambulància. També us poden derivar al Servei d'Urgències més proper.

El Servei d'Urgències del Pius Hospital de Valls us pot atendre les vint-i-quatre hores del dia durant tot l'any.

Quan arribeu al Servei d'Urgències del Pius Hospital, us heu d'adreçar al taulell d'admissions d'urgències, on us demanaran:

Si no disposeu de cap assegurança, l'assistència anirà a càrrec privat.

Tot seguit, l'infermer us cridarà al despatx de triatge, preguntarà el motiu de la visita i realitzarà una primera valoració. L'atenció es realitzarà segons la prioritat que estableixin els professionals i no necessàriament per ordre d'arribada.

En el moment d'entrar i per garantir la vostra seguretat, us lliuraran un braçalet d'identificació que heu de dur posat mentre us atenguin. El personal assistencial us farà l'exploració i sol·licitarà, si cal, les proves complementàries necessàries. Posteriorment, us informaran del diagnòstic i us indicaran el tractament que haureu de seguir.

Si us donen l'alta, us facilitaran l'informe d'assistència i, si és necessari, des de recepció us programaran les visites posteriors a l'especialista.

Si heu d'ingressar, l'equip que us atén us comunicarà el trasllat a la planta d'hospitalització quan l'habitació assignada estigui a punt.

Es permet la presència d'una persona acompanyant a l'àrea assistencial. Per tal de facilitar la comunicació amb l'equip mèdic us recomanem que, si és necessari, designeu un únic interlocutor.

Pujar