Segona opinió

El Decret 125/2007, de 5 de juny, regula l’exercici del dret a obtenir una segona opinió mèdica. La segona opinió mèdica és l'informe d'un metge o metgessa emès a petició de la persona malalta o de les persones que puguin actuar en nom seu i té com a finalitat contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies d'especial gravetat.

Pujar