Avís legal i política de privacitat

Dades dels responsables d'aquest web

Les dades identificatives(*) del responsable de www.piushospital.cat, són les que figuren a continuació:

  • Pius Hospital de Valls
    Pl. Sant Francesc, 1
    43800 de Valls

Política de privacitat

En compliment d'allò que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas.

Pius Hospital de Valls podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu lloc web, o en la seva configuració o presentació. Pius Hospital de Valls realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través de la seva pàgina web sigui clara, entenedora i adequada, així com per evitar errors en la mesura del possible i, si escau, reparar-los o actualitzar. No obstant això, no podem garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

Pel que fa als drets d’autor, els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat de Pius Hospital de Valls.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit de Pius Hospital de Valls.

Respecte als drets de propietat intel·lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.piushospital.cat són de titularitat exclusiva del Pius Hospital de Valls i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Hi són igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

Aquesta pàgina web utilitza tecnologia "cookies" per utilitzar el servei Google Analytics, prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware, l'oficina principal de la qual es troba a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el vostre ordinador per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del que disposi Google. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador; no obstant això, ha de saber que, si ho fa, pot ser que no pugui usar la plena funcionabilitat d'aquest web. A l'utilitzar aquest web vostè consenteix el tractament d'informació sobre vostè per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i en la seva normativa de desenvolupament, hauran d'exercitar-se dirigint un escrit i el seu DNI a Pius Hospital de Valls mitjançant correu postal indicant "Protecció de Dades" (Pl. Sant Francesc, 1. 43800 de Valls) o bé per correu electrònic a atencioalciutada(ELIMINAR)@piushospital.cat

Pujar