Residència Alt Camp

La Residència Alt Camp és una residència assistida per a gent gran situada al Camí del Bosc, al barri de les Comarques de la ciutat de Valls. Està ubicada en un entorn natural i rodejada de bells jardins.

La Residència Alt Camp es caracteritza per oferir un servei d'atenció mèdica i sanitària especialitzada en geriatria, amb servei mèdic diari i atenció sanitària les vint-i-quatre hores del dia. També disposa d'un programa d'animació i estimulació cognitiva adaptat a cadascun dels nostres residents per tal de promoure l'autonomia i millorar, així, la seva qualitat de vida.

Un dels serveis exclusius de la Residència és el Servei de Descans Familiar, per donar suport als cuidadors de persones grans. Gràcies a aquest Servei, es poden realitzar ingressos temporals en places concertades o privades.

La Residència disposa d'habitacions individuals i dobles, totes exteriors i ben il·luminades, amb llits articulats elèctrics i amb bany propi. Als espais comuns, es disposa d'aire condicionat.

Els serveis assistencials són oferts per un equip de professionals format per metges, infermers, auxiliars/gerocultors, educadors socials, fisioterapeutes, terapèutes ocupacionals, treballadors socials i psicòleg.

La Residència disposa, actualment, de 136 llits, amb diferents tipus de places: 50 en col·laboració amb l'ICASS, 41 places privades i 45 places sociosanitàries.

CONTACTE

C/ Camí del Bosc, 16
43800 Valls
977 60 02 92
residenciaaltcamp(ELIMINAR)@piushospital.cat


Entre les activitats que es porten a terme al centre destaquen:

 • Atenció assistencial i sanitària.
 • Acompanyament a visites mèdiques.
 • Atenció a les famílies. Gestió de tràmits. Procés Llei de dependència.
 • Atenció espiritual.
 • Tallers de memòria, tallers de psicoestimulació bàsica.
 • Programa de rehabilitació, teràpia grupal i individualitzada de manteniment fisicofuncional.
 • Tallers d'oci i d'animació sociocultural, sortides, celebracions festives i familiars.

Característiques

La Residència està distribuïda en un únic edifici de tres plantes. Es tracta d'un edifici reformat, ben il·luminat i amb amplis espais comuns.

A la planta soterrada hi ha l'Hospital de Dia Psicogeriàtric, l'accés al jardí, el magatzem i els vestidors.

A la planta baixa hi ha els espais de convivència comuns:

 • Recepció
 • Secretaria
 • Direcció tècnica
 • Treball Social
 • Responsable d'Infermeria
 • Menjador central
 • Sala TV
 • Sala polivalent
 • Capella
 • Perruqueria
 • Centre de Dia
 • WC assistits

A la planta primera i segona hi ha les habitacions dels residents, amb un total de 45 llits a la primera planta i 46 llits a la segona, en habitacions individuals i dobles. Cada planta disposa d'office, sala de rehabilitació, biblioteca i bany assistit.

A la planta tercera hi ha la resta d'habitacions dels residents, amb una estructura reformada com a planta assistida, amb un total de 45 llits en habitacions individuals i dobles. Compta, també, amb menjador, farmaciola, office, despatx d'infermeria, despatx del metge i banys assistits.

Serveis que ofereix

 • Allotjament i manutenció
 • Atenció mèdica i d'infermeria
 • Atenció psicosocial al resident i família
 • Dinamització sociocultural
 • Servei de rehabilitació, fisioteràpia i Terapia Ocupacional
 • Atenció al final de la vida i al dol
 • Sala d'estar, TV
 • Servei assistencial religiós
 • Servei de gestions/compres
 • Bugaderia
 • Servei de manteniment
 • Servei de neteja
 • Serveis opcionals
 • Perruqueria/barberia
 • Podologia
 • Servei d'acompanyament

Horaris

Horari de menjador

Esmorzar: a les 9:00 h.

Dinar: a les 13:00 h els usuaris assistits(menjadors assistids de 2a i 3a planta) i a les 13.30h la resta d'usuaris més vàlids(menjador central).

Berenar: a les 17.00h.

Sopar: a les 19.00h els usuaris assistits i a les 20.00h els usuaris vàlids(menjador central)

Horari de visites

L'horari de visites és de 9.00 a 21.00h, tots els dies de la setmana.

El règim de visites és obert, sempre que es respectin els horaris de menjador i descans dels residents.

Equip de Professionals

Per tal de donar garantir aquests serveis i atendre els usuaris amb professionalitat i qualitat, són necessaris els professionals següents d'atenció directa:

 • Metge amb formació en geriatria
 • Infermeria
 • Treballador social
 • Personal cuidador amb formació específica acreditada, auxiliar de geriatria
 • Educador social / Animador sociocultural
 • Fisioterapeuta
 • Terapeuta ocupacional
 • Psicòleg

Reglament de règim interior

La Residència Alt Camp disposa d'un Reglament de Règim Interior que es posa en coneixement dels residents i familiars en el moment de l'ingrés. En aquest reglament s'informa dels Drets i Deures dels Residents i familiars, la normativa d'Acolliment i Convivència, igualment que de les normes d'higiene i manteniment de les instal·lacions.

Hospital de dia

L'Hospital de Dia és ubicat a l'edifici annex a la Residència Alt Camp. L'edifici està envoltat d'una zona amb jardins. L'atenció que s'ofereix és sociosanitària i la seva principal font de finançament és el Concert amb el Programa "Vida als Anys". La seva capacitat total és de 25 places diàries.

L'horari de funcionament de l'Hospital de Dia és de 9.00 a 18.00 hores. S'hi realitzen activitats de socialització, estimulació cognitiva, realització de tallers, gimnàstica, passeig, manualitats, tallers lúdics, etc.

L'Hospital de Dia és atès per professionals d'infermeria, metge, treballador social, psicòleg i cuidador. Realitzen un treball interdisciplinari i un Pla individual d'atenció i seguiment dels usuaris.

S'intenta potenciar que la família acompanyi l'usuari, però, en la majoria dels casos, a causa del grau de dependència de l'avi, dels horaris de treball dels fills o per altres motius, s'utilitzen altres mitjans de transport.

Centre de dia

El Centre de Dia, ubicat als espais assistencials de la Residència Alt Camp, va ser inaugurat el 6 de maig de l'any 2002.

El Centre de Dia ofereix un servei d'acolliment diürn per a persones més grans de 65 anys que necessitin ajuda per fer les activitats funcionals de la vida diària o per a persones a les quals, per necessitats familiars, els calgui acompanyament i atenció durant el dia.

Treballem per potenciar la seva autonomia i el seu desenvolupament i per millorar la seva qualitat de vida mitjançant diferents activitats i tallers.

Aquest servei complementa l'atenció pròpia de l'entorn familiar i té com a objectiu afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar i proporcionar suport a les famílies.

Constitueix una alternativa a l'internament residencial de la persona gran i pot ser un servei de caràcter temporal o permanent.

L'horari d'assistència al Centre és flexible i s'adapta a les necessitats personals i familiars de la persona usuària.

Compta amb un total de 32 places diàries, 29 de públiques i 3 de privades. Les persones procedeixen, majoritàriament, de la ciutat de Valls i la resta, de la comarca de l'Alt Camp.

Història

La Residència Alt Camp fou inaugurada l'any 1973. Va ser creada amb l'objectiu d'oferir a la població un servei d'atenció a la gent gran de caire privat. Aquest tipus de servei ha anat canviant al llarg dels anys fins a convertir-se pràcticament en la seva totalitat en una Residència Assistida.

El seu finançament principal prové dels concerts econòmics signats amb el Servei Català de la Salut, a través del Programa Vida als Anys i amb el Departament de Benestar i Família, a través de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

La procedència dels ingressos és majoritàriament de la comarca de l'Alt Camp i sobretot de la Ciutat de Valls (78%). De totes maneres, i degut a l'increment de la demanda de places residencials les sol·licituds dels ingressos cada cop és més variable.

Pujar