Pius Hospital de Valls

El Pius Hospital de Valls us ofereix un model assistencial centrat en el pacient, en les seves necessitats i també en les seves expectatives, tenint en compte el seu  entorn més proper, la família i la societat.

Els valors del Pius Hospital de Valls:

  • Professionalitat,  amb competència i responsabilitat
  • Respecte, envers les persones i l'entorn
  • Confiança, sent coherents i generant seguretat
  • Innovació, millora i desenvolupament amb adaptació i creativitat
  • Implicació, compromís, participació i treball en equip

S'alien per aconseguir el seu objectiu:
Oferir serveis de salut i socials a la població de l'Alt Camp i de la Conca de Barberà  amb un model orientat al ciutadà i que ofereix proximitat, qualitat, competència professional i eficiència.

I la visió:
Assolir l'excel·lència, amb un model sostenible d'atenció integral i integrat, per millorar la salut i l'autonomia del ciutadà.

CONTACTE

Plaça de Sant Francesc, 1
43800 Valls
977 61 30 00
direccio(ELIMINAR)@piushospital.cat


Els eixos de treball són la qualitat tècnica, la continuïtat assistencial, l'organització centrada en el ciutadà i la sostenibilitat.

Aquests eixos són la base del nostre treball i ens ajuden a assolir els nostres objectius.

  • Qualitat tècnica: coneixement actualitzat, expertesa, rigorositat científica, estandardització, avaluació de resultats, innovació.
  • Continuïtat assistencial: coordinació entre nivells, compartició d'informació i de criteris, objectius comuns per àrees...
  • Organització centrada en el pacient: informació adequada, tracte, confiança, accessibilitat...
  • Sostenibilitat: priorització, proactivitat (pacient crònic), adequació, alternatives a l'hospitalització...

El model assistencial del Pius Hospital de Valls incorpora, com a instruments facilitadors, la Gestió Clínica i la Gestió per Processos.

Els canvis demogràfics, els avenços científics i tecnològics i la conjuntura socioeconòmica han incidit, també, en el model de prestació de serveis del Pius Hospital de Valls i, de forma progressiva, s'ha anat desenvolupant un nou model assistencial que incorpora noves formes d'atenció als problemes de salut dels ciutadans.

La Unitat Geriàtrica d'Aguts (UGA) és una unitat d'hospitalització d'aguts, específica i transversal, alternativa a l'hospitalització convencional del nostre centre, dissenyada per atendre ancians fràgils i malalts pluripatològics amb problemes aguts de salut, planificada partint de les necessitats del malalt i no sobre la base del diagnòstic predominant. Reordena i planifica el sistema d'atenció en coordinació amb l'atenció primària, l'atenció sociosanitària i l'hospitalització a domicili.

L'Hospitalització a Domicili (HADO) és una alternativa assistencial a l'hospitalització convencional que consisteix en un model organitzat capaç de proporcionar, en el domicili del pacient, cures mèdiques i d'infermeria pròpies de l'hospital, tant pel que fa a la qualitat com a la quantitat,  i comparables a les que es dispensen en un episodi d'hospitalització tradicional quan ja no és necessària la infraestructura hospitalària, però encara cal vigilància activa i assistència complexa.

La Unitat d'Acollida (UA) està  destinada a rebre els usuaris que han d'ingressar en unitats d'hospitalització ja sigui per realitzar un procediment quirúrgic o per fer una prova complementària que requereixi ingrés.

L'existència d'ancians fràgils i malalts pluripatològics que freqüentment són visitats al Servei d'Urgències, a Atenció Primària i en múltiples especialitats va evidenciar la necessitat de crear una unitat específica que millori l'atenció integral d'aquest perfil de pacients l'Hospital de Dia de Geriatria.

Actualment, el Pius Hospital de Valls disposa de 48 llits d'hospitalització convencional,  12 llits d'hospitalització a domicili, 4 a la Unitat d'Acollida, 10 a la Unitat Geriàtrica d'Aguts  i 11 a la Unitat de Neonatologia.

La Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) i l'Hospital de Dia (HD) compten amb 18 places. El Servei d'Urgències disposa de 15 boxs, 6 llits de curta estada i  4 butaques per a l'atenció de pacients.

Les consultes especialitzades disposen de 46 consultes i 8 gabinets d'exploració. La Unitat d'Hemodiàlisi actualment atén 40 pacients.

El Pius Hospital de Valls és un hospital comarcal de proximitat. El nostre hospital de referència és l'Hospital Universitari Joan XXIII, i l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus és el referent per a l'especialitat d'oncologia. Ambdós hospitals també ens donen suport en l'atenció dels malalts al nostre centre en diverses especialitats com oncologia, cardiologia, nefrologia, reumatologia o hematologia.

Pujar