Memòries d'activitat

Memòria de Pius Hospital de Valls i Fundació Vilaniu 2015

Memòria de Pius Hospital de Valls i Fundació Vilaniu 2017

Memòria i Auditoria de comptes anuals de la Fundació Vilaniu

Memòria d'activitat 2013

Memòria d'activitat 2014

Memòria d'activitat 2015

Memòria d'activitat 2016

Auditoria de comptes anuals 2013

Auditoria de comptes anuals 2014

Auditoria de comptes anuals 2015

Auditoria de comptes anuals 2016

Auditoria de comptes anuals 2017

Auditoria de comptes anuals 2018

Memòria econòmica 2014

Memòria econòmica 2015

Memòria econòmica 2016

Memòria econòmica 2017

Memòria econòmica 2018

Pujar