Missió, visió i valors

Missió

Donar serveis de salut i socials a la població de l’Alt Camp i de la Conca de Barberà, en un model orientat al ciutadà, oferint proximitat, qualitat, seguretat, competència professional i eficiència.

Visió

Assolir l’excel·lència en un model sostenible d’atenció integral i integrat, per millorar la salut i l’autonomia del ciutadà.

Valors

Professionalitat, amb competència i responsabilitat
Respecte, envers les persones i l’entorn
Confiança, sent coherents i generant seguretat
Innovació, millora i desenvolupament amb adaptació i creativitat
Implicació, compromís, participació i treball en equip

Pujar