Presentació

El Pius Hospital de Valls és una institució que recull l'herència dels hospitals existents a la ciutat de Valls des del segle XIII.

L'actual hospital es va inaugurar el dia 1 de novembre de l'any 1990, i des del començament es va integrar a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública de Catalunya (XHUP).

Des d'aleshores, l'Hospital desenvolupa la seva activitat en serveis de salut i socials i s'ha consolidat com a referent de les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb un model assistencial de qualitat, accessible i de proximitat, gràcies a una plantilla de més de 500 professionals.

Amb aquesta pàgina web el Pius Hospital de Valls pretén disposar d'un instrument pràctic i facilitador que li permeti arribar a la gran majoria de llars i de ciutadans del nostre territori, i també d'altres contrades, amb l'objectiu que esdevingui una eina útil i eficaç per garantir aquells serveis que responguin a les necessitats reals de les persones.

Esperem que, de forma progressiva, amb les actualitzacions i adaptacions necessàries, es pugui seguir donant resposta a aquestes expectatives.

Pujar