← Altres entrades

08/07/2021

Assistent Sanitari

Data inici convocatòria: 08/07/2021

Data final convocatòria: 07/08/2021

Referència: 2021/027

S'ofereix:
- 1 Lloc de treball fixe al 100% de la jornada màxima ordinària, com Assistent Sanitari, amb  les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT.
- Grup professional: 7
- Hores planificades: 100%
- Incorporació: 01/01/2022

Es requereix:
- Formació relacionada en l'àmbit sanitari.

Es valorarà:
- Serveis prestats (A Gestió Pius Hospital o altres centres sanitaris).
- Formació.
- Valoració del candidat (avaluació de competències i entrevista personal).

Per aquesta convocatòria, s'utilitzaran els barems polivalent.

Les persones interessades han d'enviar el seu currículum vitae (*) actualitzat a través del nostre formulari de Borsa de treball, i entregar còpia de la vida laboral actualitzada i dels títols i certificats que acreditin la formació realitzada, de forma presencial a RRHH del Pius Hospital o mitjançant el següent correu electrònic: rpelfort@piushospital.cat

Indicant la referència de la convocatòria: 2021/027