Borsa de treball

Formulari de sol·licitud

*Els camps són obligatoris

Les vostres dades passaran a formar part d'un fitxer que compleix la normativa de confidencialitat que fixa el Codi Tipus:
En virtut del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades quedaran incorporades i seran tractades a un fitxer, del qual és titular el Pius Hospital de Valls, amb la finalitat de poder dur a terme les activitats que la seva possible relació amb la nostra entitat requereixen. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit, i annexant fotocòpia del DNI, adreçat al Pius Hospital de Valls, Pl. Sant Francesc, 1 43800 de Valls.

Un cop enviat, rebreu la confirmació de recepció a l' adreça electrònica i el currículum es tindrà en compte quan es realitzi un procés de selecció que s'adigui al teu perfil formatiu i professional.

Pujar