← Altres entrades

08/07/2021

Auxiliar d'Infermeria

Data inici convocatòria: 08/07/2021

Data final convocatòria: 07/08/2021

Referència: 2021/024

S'ofereix:
- 2 Llocs de treball fixe al 100% de la jornada màxima ordinària, Auxiliar d'Infermeria, amb  les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT.
- Grup professional: 3 Nivell 1
- Hores planificades:

Referencia 1:  100 %
Referencia 2:    38 %

- Incorporació: 01/01/2022

Es requereix:
- Cicle Formatiu de Grau Superior en Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAI).

Es valorarà:
- Serveis prestats (A Gestió Pius Hospital o altres centres sanitaris).
- Formació.
- Valoració del candidat (avaluació de competències i entrevista personal).

Per aquesta convocatòria, s'utilitzaran els barems polivalents.

Les persones interessades han d'enviar el seu currículum vitae (*) actualitzat a través del nostre formulari de Borsa de treball, i entregar còpia de la vida laboral actualitzada i dels títols i certificats que acreditin la formació realitzada, de forma presencial a RRHH del Pius Hospital o mitjançant el següent correu electrònic: rpelfort@piushospital.cat

Indicant la referència de la convocatòria: 2021/024