← Altres entrades

08/07/2021

Infermer/a Polivalent

Data inici convocatòria: 08/07/2021

Data final convocatòria: 07/08/2021

Referència: 2021/021

S'ofereix:

- 5 Llocs de treball fixe al 100% de la jornada màxima ordinària, d'Infermer/a, amb  les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT.
- Grup professional: 2
- Hores planificades:

Referencia 1:   58 %
Referencia 2:   52 %
Referencia 3:   38 %
Referencia 4 :  22 % (nit)
Referencia 5 :  20 %

- Incorporació: 01.01.2022

Es requereix:
- Diplomatura/Grau en Infermeria.

Es valorarà:
- Serveis prestats (A Gestió Pius Hospital o altres centres sanitaris).
- Formació.
- Valoració del candidat (avaluació de competències i entrevista personal).

Per aquesta convocatòria, s'utilitzaran els barems polivalents.

Les persones interessades han d'enviar el seu currículum vitae (*) actualitzat a través del nostre formulari de Borsa de treball, i entregar còpia de la vida laboral actualitzada i dels títols i certificats que acreditin la formació realitzada, de forma presencial a RRHH del Pius Hospital o mitjançant el següent correu electrònic: rpelfort@piushospital.cat

Indicant la referència de la convocatòria: 2021/021