← Altres entrades

30/06/2021

Metge/essa Adjunt Servei Urgències

Data inici convocatòria: 30/06/2021

Data final convocatòria: 31/07/2021

Referència: 2021/020

S'ofereix:
- 3 Llocs de treball fixe al 100% de la jornada màxima ordinària, de Metge/essa Adjunt Servei d'Urgències, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT.
- Grup professional: 1
- Hores planificades: 100%
- Incorporació: Immediata

Es requereix:
- Títol de metge/essa especialista en Medicina Familiar i Comunitària.
- Títol de metge/essa especialista en Medicina Interna.

Es valorarà:
- Serveis prestats (A Gestió Pius Hospital o altres centres sanitaris).
- Formació.
- Valoració del candidat (avaluació d'aptituds i entrevista personal).

Per aquesta convocatòria, s'utilitzaran els barems específics.

Les persones interessades han d'enviar el seu currículum vitae (*) actualitzat a través del nostre formulari de Borsa de treball, i entregar còpia de la vida laboral actualitzada i dels títols i certificats que acreditin la formació realitzada, de forma presencial a RRHH del Pius Hospital o mitjançant el següent correu electrònic: mpinas@piushospital.cat

Indicant la referència de la convocatòria: 2021/020