← Altres entrades

07/07/2020

Oficial de manteniment

Data inici convocatòria: 07/07/2020

Data final convocatòria: 14/07/2020

Referència: 2020/001

S’ofereix:

 • Lloc de treball eventual a jornada parcial (50% de la jornada màxima ordinària) d'oficial de manteniment, lligat a una jubilació parcial, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT.
 • Grup professional: 6.2 nivell II
 • Incorporació: 14.09.2020

Es requereix:

 • CFGS en manteniment electrònic o en sistemes electrotècnics i automatitzats, o equivalent.
 • Coneixements en lampisteria i fontaneria.
 • En el moment de realitzar la contractació, estar inscrit/a com a demandant d'ocupació en les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), o tenir un contracte temporal vigent amb Gestió Pius Hospital.

Es valorarà:

 • Experiència laboral realitzant tasques preventives i correctives en instal·lacions o a nivell industrial.
 • Experiència en instal·lacions de climatització i soldadura per arc.
 • Coneixements en programes informàtics de gestió de manteniment.
 • Serveis prestats (A Gestió Pius Hospital o altres centres sanitaris).
 • Formació.
 • Valoració del candidat (avaluació de competències i entrevista personal).

Per aquesta convocatòria, s'utilitzaran els barems específics.

Les persones interessades han d'enviar el seu currículum vitae actualitzat a través del nostre formulari de Borsa de treball, indicant la referència de la convocatòria: 2020/001

I entregar còpia de la vida laboral actualitzada i dels títols i certificats que acreditin la formació realitzada, de forma presencial a RRHH del Pius Hospital o mitjançant el següent correu electrònic: mpinas@piushospital.cat