← Altres entrades

23/06/2020

Infermer/a polivalent

Data inici convocatòria: 23/06/2020

Data final convocatòria: 05/07/2020

Referència: 2020/003

S’ofereix:

 • Lloc de treball eventual a jornada parcial (50% de la jornada màxima ordinària) d'Infermer/a, lligat a una jubilació parcial, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT.
  - Grup professional: 2
  - Hores planificades: 20%
  - Incorporació: 17.08.2020

Es requereix:

 • Diplomatura/Grau en Infermeria.
 • En el moment de realitzar la contractació, estar inscrit/a com a demandant d'ocupació en les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), o tenir un contracte temporal vigent amb Gestió Pius Hospital.

Es valorarà:

 • Serveis prestats (A Gestió Pius Hospital o altres centres).
 • Formació.
 • Valoració del candidat (avaluació de competències i entrevista personal).

Per aquesta convocatòria, s'utilitzaran els barems polivalents.

Les persones interessades han d'enviar el seu currículum vitae actualitzat a través del nostre formulari de Borsa de treball, indicant la referència de la convocatòria: 2020/003

I entregar còpia de la vida laboral actualitzada i dels títols i certificats que acreditin la formació realitzada, de forma presencial a RRHH del Pius Hospital o mitjançant el següent correu electrònic: mpinas@piushospital.cat