← Altres entrades

02/12/2019

Metge/essa adjunt servei Medicina Interna

Data inici convocatòria: 02/12/2019

Data final convocatòria: 08/12/2019

Referència: 2019/031

S’ofereix:

  • 1 llocs de treball fixe a jornada completa de metge/essa pel servei de Medicina Interna, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT.
  • Grup professional: 1
  • Hores planificades: 100%
  • Incorporació: 23.12.2019

Es requereix:

  • Títol de metge/essa especialista en Medicina Interna.

Es valorarà:

  • Serveis prestats (A Gestió Pius Hospital o altres centres sanitaris).
  • Formació.
  • Valoració del candidat (avaluació d'aptituds i entrevista personal).

Per aquesta convocatòria, s'utilitzaran els barems específics.

Les persones interessades han d'enviar el seu currículum vitae actualitzat a través del nostre formulari de Borsa de treball, indicant la referència de la convocatòria: 2019/031

I entregar còpia de la vida laboral actualitzada i dels títols i certificats que acreditin la formació realitzada, de forma presencial a RRHH del Pius Hospital o mitjançant el següent correu electrònic: mpinas@piushospital.cat

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, es posa en el seu coneixement que el fet de presentar-se a aquesta convocatòria, implica el coneixement, per part seva, que Gestió Pius Hospital de Valls, SAM disposa d'un arxiu documental, en el que s'integraran les seves dades, amb la finalitat de poder dur a terme les activitats necessàries per la realització d'aquesta convocatòria. En cas de no ser seleccionat/da aquestes dades, en mantindran per un període d'un any.

Es responsabilitat del candidat la veracitat i correcció de la documentació presentada i té la facultat d'exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se , per escrit, al Departament de Recursos Humans.