← Altres entrades

24/01/2019

Psicòleg/òloga clínic/a o general sanitari (Fundació Vilaniu)

Data inici convocatòria: 24/01/2019

Data final convocatòria: 08/02/2019

Referència: 2019/002 FV

S'ofereix:

 • Lloc de treball al 50% de la jornada màxima ordinària (20 hores/setmana) a l'EAPS Fundació Vilaniu ubicat a Tortosa, amb les condicions establertes en el VII Convenio Colectivo marco estatal de Servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomia personal.
 • Contracte laboral eventual (d'obra o servei).
 • Incorporació: febrer 2019

Es requereix:

 • Llicenciatura/Grau en Psicologia.
 • Especialitat en Psicologia Clinica o homologació com a psicòleg General Sanitari.
 • Experiència en programes o serveis dirigits a l'atenció psicològica, emocional i espiritual a persones amb malalties avançades i als seus familiars.
 • Coneixements informàtics a nivell d'usuari del paquet office (Word, Excel, etc.)
 • Disponibilitat horària i vehicle propi.
 • Residencia en Tortosa o voltants.

Funcions a realitzar:

 • Avaluació i intervenció psicològica a pacients amb malalties avançades i les seves famílies, en centres hospitalaris o domicilis.
 • Atenció psicològica al Dol.
 • Participació en reunions d'equip i coordinació amb diferents equips sanitaris.
 • Suport a professionals dels Equips de Cures Pal·liatives.
 • Desenvolupament d'accions formatives.
 • Registre de les intervencions i de l'activitat assistencial en les aplicacions informàtiques.

Es valorarà:

 • Experiència laboral
 • Formació especifica en cures pal·liatives.
 • Entrevista i valoració dels responsables pertinents i RR.HH

Les persones interessades han d'enviar el seu currículum vitae actualitzat a través del nostre formulari de Borsa de treball, indicant la referència de la convocatòria: 2019/002 FV