← Altres entrades

11/01/2024

Cap de Gestió de Pacients

Data inici convocatòria: 11/01/2024

Data final convocatòria: 29/02/2024

Referència: 2024/001

S'ofereix:

 • Lloc de treball fixe com a Cap de Gestió de Pacients del Pius Hospital de Valls amb col·laboració amb la Unitat d'Organització de suport assistencial del Pius, segons les condicions establertes en el III Conveni del SISCAT.
 • Jornada: 100%
 • Grup professional: 6.1 Nivell 2
 • Incorporació:  01/04/2024

Missió del lloc de treball:

 • La missió es Impulsar un sistema de gestió de pacients del Pius Hospital de Valls, d'acord amb l'estratègia, missió i visió, de l'Hospital.

Es requereix:

       -Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Superior en Documentació Clínica.

 • Formació complementaria en gestió dels pacients.

Perfil de competències específiques.

Lideratge, treball en equip, orientació a persones, planificació, compromís.

Orientació al Servei, i cooperació, comunicació i persuasió i visió global

Es valorarà:

 • Grau mig universitari
 • Gestió del canvi i implantació de noves metodologies de treball.
 • Coneixements d'eines d'ofimàtica
 • Coneixements en gestió per processos
 • Coneixements informàtics de programes d'anàlisis de dades.
 • Experiència en el sector sanitari
 • Experiències en el SAP
 • Anglès nivell B2.

-Serveis prestats.

 • Valoració del candidat (avaluació d'aptituds i entrevista personal).

Per aquesta convocatòria, s'utilitzaran els barems específics.