← Altres entrades

15/06/2023

Responsable de Qualitat

Data inici convocatòria: 15/06/2023

Data final convocatòria: 30/06/2023

Referència: 2023/013

S'ofereix:

 • Lloc de treball fixe com a Responsable de Qualitat del Pius Hospital de Valls amb col·laboració amb la Unitat de Qualitat Territorial de la Gerencia del Camp de Tarragona de l'ICS, segons les condicions establertes en el III Conveni del SISCAT.

 • La missió es Impulsar un sistema de gestió de la qualitat al Pius Hospital de Valls, d'acord amb l'estratègia, missió i visió, de l'Hospital.

Es requereix:

 • Grau universitari / Llicenciatura en ciències de la salut o biotecnologia.

 • Màster en Gestió de la Qualitat.

 • Formació complementaria en qualitat i seguretat dels pacients.

Perfil competències específiques:

      Compromís, Orientació al Servei, treball en equip i cooperació, comunicació i persuasió i visió global

Es valorarà:

 • Coneixements i experiència laboral en normes ISO i model EFQM; gestió del canvi i implantació de noves metodologies de treball; realització d'auditories.

 • Coneixements tècnic en metodologia de qualitat i seguretat dels pacients

 • Coneixements en gestió per processos

 • Coneixements informàtics de programes d'anàlisis de dades.

 • Anglès nivell B2.

 • Serveis prestats

 • Valoració del candidat (avaluació d'aptituds i entrevista personal).

Per aquesta convocatòria, s'utilitzaran els barems específics.

Les persones interessades han d'enviar el seu currículum vitae (*) actualitzat a través del nostre formulari de Borsa de treball, i entregar còpia de la vida laboral actualitzada i dels títols i certificats que acreditin la formació realitzada, de forma presencial a RRHH del Pius Hospital o mitjançant el següent correu electrònic: amespuny@piushospital.cat

Indicant la referència de la convocatòria: 2023/013