← Altres entrades

23/03/2023

Terapeuta Ocupacional

Data inici convocatòria: 23/03/2023

Data final convocatòria: 06/04/2023

Referència: 2023/001 FV

S'ofereix:

  • 1 Lloc de treball al 100% de la jornada màxima ordinària, amb les condicions establertes en el "I Conveni Col·lectiu Autonòmic de Catalunya del Sector de l'Atenció a la Gent Gran (GERCAT)" més millora salarial empresarial.

  • Contracte laboral temporal de llarga durada.

  • Incorporació: immediata

Es requereix:

  • Diplomatura/Grau en Teràpia Ocupacional.

Es valorarà:

  • Serveis prestats (A Fundació Vilaniu i/o altres centres residencials, centres de dia, serveis d'atenció a domicili).

  • Formació.

  • Valoració del candidat (avaluació de competències i entrevista personal).

Les persones interessades han d'enviar el seu currículum vitae (*) actualitzat a través del nostre formulari de Borsa de treball, i entregar còpia de la vida laboral actualitzada i dels títols i certificats que acreditin la formació realitzada, de forma presencial al Departament de Recursos Humans,  o bé mitjançant el correu electrònic: mromero@piushospital.cat

Indicant la referència de la convocatòria: 2023/001FV