Docència

La vocació docent del Pius Hospital de Valls va lligada a aquesta institució des dels inicis.

El Pius Hospital de Valls vetlla per l'ensenyament i l'aprenentatge amb l'objectiu d'incrementar la qualitat assistencial i aconseguir un millor desenvolupament professional dels treballadors de la nostra institució.

En aquest sentit, s'afavoreixen les actuacions que tenen com a objectiu millorar els coneixements en salut a la població de l'Alt Camp i la Conca de Barberà.

El Pius Hospital de Valls és un hospital associat a la Universitat Rovira i Virgili i, en aquest marc, es desenvolupa la docència del Postgrau de Medicina Familiar i Comunitària i del Pregrau de Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Educació Social, Treball Social, Nutrició Humana i Dietètica, entre d'altres.

S'estableixen convenis docents amb centres de formació professional per poder desenvolupar els estudis següents: Auxiliar d'infermeria, Atenció sociosanitària, Anatomia patològica i citologia, Imatge pel diagnòstic, Farmàcia i parafarmàcia, Laboratori de diagnòstic clínic, Documentació sanitària, entre d'altres.

Si desitgeu més informació, us podeu adreçar a : docencia(ELIMINAR)@piushospital.cat

Pujar