← Altres notícies RSS

28/04/2016

El Pius Hospital de Valls inicia el procés per definir el Pla Estratègic

El Pius Hospital de Valls ha iniciat els treballs per a la definició del Pla Estratègic del centre sanitari vallenc per als anys 2016-2020 que s'ha de plantejar, com a principal objectiu, l'ampliació i millora dels serveis sociosanitaris per fer front a l'augment de l'esperança de vida i l'envelliment de la població. El president del Consell d'Administració de Gestió Pius Hospital de Valls,S.A. Martí Barberà, acompanyat pel gerent del centre, Joaquim Pellejà, han presentat els principals eixos que inclourà el Pla Estratègic, després que ahir s'avancés als membres del Consell d'Administració.

Barberà ha destacat que el Pla Estratègic és a hores d'ara un document obert a les aportacions i al debat amb tots els representants i agents, per fer front als reptes de futur i definir el model de salut i sociosanitari per garantir que el Pius continuï sent el centre de referència i de qualitat per als 62.200 habitants de les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà. En aquest sentit, la proposta de treball del Pla Estratègic planteja ja d'entrada que com a repte immediat cal orientar nous esforços  a l'atenció a la gent gran, sobretot per l'augment de l'esperança de vida que comporta un increment de patologies cròniques, més complexitat i amb més grau de dependència, fenòmens vinculats a la major edat mitjana dels pacients. Només en els últims deu anys, els majors de 65 anys han augmentat en un 9,4%, situant-se en 12.328 persones, el que representava l'any 2014 ja un 19,1% de la població de l'Alt Camp i la Conca de Barberà.

Davant aquest increment i les projeccions que mantenen constant l'envelliment de la població per als propers anys, uns dels sis eixos que es plantegen en el Pla Estratègic és la construcció d'una nova residència i centre de dia per a la gent gran que ampliïn els actuals serveis i el nombre de places de l'actual Residència Alt Camp. En aquest sentit, s'ha sol·licitat reunió amb el conseller de Salut i la d'Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya per presentar, a més dels eixos principals del Pius Hospital, la necessitat de construir una nova residència per donar resposta a la llista d'espera per accedir a places de residència geriàtrica.

Entre els eixos que es planteja el pla estratègic, destaquen l'ampliació de l'atenció sociosanitària, amb la redefinició i reforma estructural dels espais actuals i la potenciació dels serveis d'atenció domiciliària integral. També es preveu la necessitat de desplegament de més dispositius sanitaris alternatius a l'hospitalització convencional, per la qual cosa serà necessari adequar espais per realitzar proves ambulatòries de complexitat i per a cirurgia major ambulatòria, entre d'altres. A més, es fixa com a eix de treball augmentar la capacitat de resolució, confort i agilitat en l'atenció del servei d'urgències, així com la millora de les infraestructures de consultes externes.

En aquest sentit, pel que fa a la millora continuada de les instal·lacions i modernització de l'equipament per a una  atenció que garanteixi la qualitat i accessibilitat de la població a tots els serveis, es destaca la importància de garantir als professionals, com a principal actiu de la institució, els recursos necessaris i el pla de formació adequat. En aquest punt, un dels eixos del pla serà intensificar les relacions amb la Universitat Rovira i Virgili com hospital associat i ampliar el pla de formació continuada intern del centre sanitari.

Durant la reunió del Consell d'Administració es van presentar les principals directrius del Pla Estratègic de futur del Pius per obrir-ne el debat i establir els objectius concrets que s'hauran de desenvolupar en els propers mesos. En el Consell d'Administració també es va fer balanç de la situació econòmica i la liquidació pressupostària corresponent a l'exercici de 2015 que es va tancar amb un resultat negatiu de 389.000 euros. Precisament, el president del Consell d'Administració, Martí Barberà, ha assenyalat que el nou Pla Estratègic té com un dels objectius principals la sostenibilitat econòmica definitiva dels serveis que presta el Pius Hospital de Valls. També cal millorar el finançament, actualitzant i adequant les noves tarifes per ajustar-les als costos reals del servei i posar en valor la funció d'equilibri territorial que té el Pius Hospital per tal de continuar prestant serveis orientats als ciutadans oferint proximitat, qualitat, competència professional i eficiència.