← Altres notícies RSS

15/01/2024

Aliança estratègica entre l'Institut Català de la Salut, Gestió i Prestació de Serveis de Salut i el Pius Hospital per millorar l'assistència sanitària al Camp de Tarragona

Les tres entitats proveïdores han desenvolupat diverses línies estratègiques en anteriors acords específics de col·laboració.

La Gerència Territorial Camp de Tarragona de l'Institut Català de la Salut (ICS), Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GIPSS) i Gestió Pius Hospital de Valls han signat un conveni marc d'aliança estratègica amb l'objectiu de reforçar la prestació de serveis d'assistència sanitària a la Regió Sanitària Camp de Tarragona. Aquest acord, en línia amb el Pla de salut de Catalunya, permet millorar l'atenció mèdica i racionalitzar l'ús dels recursos disponibles al territori.

Des de la seva primera signatura el 2006, la Gerència Territorial de l'ICS, GiPSS i el Pius Hospital de Valls han desenvolupat diverses línies estratègiques plasmades en acords específics de col·laboració. Les addendes afegides al conveni marc han permès la prestació conjunta de serveis assistencials i de suport, i han garantit una coordinació òptima dels recursos del sistema sanitari públic en l'àmbit de les tres entitats.

Les addendes acordades abasten una àmplia gamma de serveis. Així, entre l'ICS i GiPSS, s'inclouen serveis com el suport assistencial urgent a l'Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona i el suport als dispositius com la Clínica del Dolor, Hospitalització a Domicili, Rehabilitació Extrahospitalària, Atenció Continuada-Urgències, UFISS Pal·liativa i UFISS geriàtrica, serveis de Psicologia Clínica, i Neuropsicologia, entre d'altres.

Entre els dispositius assistencials inclosos en aquesta aliança, s'inclouen també serveis en els quals l'ICS i el Pius de Valls ja col·laboren des de fa temps. En concret, l'ICS presta suport al Pius en els serveis d'Al·lergologia, Nefrologia, Reumatologia, Neurologia, Urologia, Cardiologia, Otorrinolaringologia, de l'Aparell Digestiu, Endocrinologia, Pneumologia, Farmàcia, Oftalmologia, Cirurgia Plàstica i el d'Atenció Continuada i Urgències. A la vegada, el Pius presta suport a l'ICS en l'atenció primària (en els àmbits de pediatria i atenció continuada d'urgències) i el Servei de Documentació Clínica.

Aquests acords tenen com a objectiu principal establir una aliança estratègica entre la Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut, Gestió i Prestació de Serveis de Salut i Gestió Pius Hospital de Valls, amb l'actualització i continuïtat de les col·laboracions anteriors. També reafirmen el compromís de les tres entitats proveïdores amb la millora contínua de l'assistència sanitària, l'optimització dels recursos disponibles i la prioritat d'una atenció eficient als ciutadans.