Medicina de l’Esport

Unitat de Medicina de l'Esport

La Unitat de Medicina de l'Esport (UME) del Pius Hospital de Valls la dirigeix l'especialista en Medicina de l'Educació Física i de l'Esport, Dr. Enric Castanera, i compta amb més de 15 anys d'experiència.

Acreditada pel Departament de Salut, des de l'any 2005 té com a objectiu tenir cura de la salut dels esportistes de les nostres contrades, tant en els reconeixements medicoesportius com en el tractament de les lesions derivades de la pràctica de l'activitat física.

Ofereix una atenció especialitzada que garanteix la màxima seguretat i salut en l'esport. Atén esportistes de lleure i de competició per contribuir, de manera decisiva, a prevenir i detectar malalties o lesions de l'esport, millorar el rendiment esportiu i regular les condicions en què l'usuari pot realitzar l'activitat.

Així mateix, també s'ocupa de les lesions derivades de la pràctica de l'esport en col·laboració amb el Servei de Traumatologia i Rehabilitació del Pius Hospital de Valls.

Atenció urgent: SERVEI D’URGÈNCIES DEL PIUS HOSPITAL DE VALLS
Informació i programació de visites: 977 609 232 - 977 613 000
Urgències concertades: els dilluns a la tarda, prèvia cita telefònica al matí.
Per sol·licitar o canviar visites també podeu utilitzar aquest formulari.

RECONEIXEMENTS MEDICOESPORTIUS

Els reconeixements medicoesportius consisteixen en la valoració de l’aptitud per a la pràctica de l’activitat física o esportiva mitjançant:

  • Anamnesi, historial personal i familiar.
  • Exploració física i de l’aparell locomotor, i mesures corporals Exploració cardiorespiratòria .
  • Proves clíniques: electrocardiograma de repòs, espirometria, antropometria, dinamometria.
  • Ergometria (prova d’esforç) en bicicleta o cinta de córrer, segons protocol i criteri mèdic.

Del reconeixement, se’n deriva la realització d’un informe medicoesportiu individual i, si escau, la formalització del certificat medicoesportiu oficial d’aptitud.

DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LESIONS ESPORTIVES

L’especialista de Medicina de l’Esport s’ocupa, de manera integral, del diagnòstic, tractament i rehabilitació de les lesions derivades de la pràctica de l’activitat física.

Es realitzen tractaments ortopèdics (embenats), funcionals (taping) i infiltracions locals. Es treballa de manera conjunta amb Traumatologia, Rehabilitació, Diagnòstic per la Imatge i Urgències.

La lesió urgent sempre és atesa en un primer moment pel Servei d’Urgències del Pius Hospital de Valls, en funcionament les 24 hores del dia.

Es disposa d’un servei d’urgències programades per a aquelles lesions que no requereixen una assistència immediata, però sí ràpida. La consulta és el dilluns a la tarda, prèvia petició de visita per telèfon.

INSTAL·LACIONS

La Unitat de Medicina de l’Esport està localitzada a la tercera planta del Pius Hospital de Valls i s'ha reformat recentment.

Disposa de:

  • Nova sala d’ergometries (proves d’esforç)
  • Nova bicicleta ergomètrica
  • Informatització dels registres electrocardiogràfics
  • Possibilitat de disposar properament de cinta de córrer
  • Vestidor amb dutxa

El diagnòstic i tractament de les lesions derivades de la pràctica de l’activitat física poden venir coberts per la mútua esportiva que cada Federació té contractada, per algunes mútues o de forma privada. Per sol·licitar l’assistència, en cas d’accident, sempre cal seguir les indicacions de la mútua corresponent.

Actualment s’està treballant conjuntament amb el Patronat Municipal d’Esports per ubicar la Unitat de Medicina Esportiva a les instal·lacions del Fornàs i apropar, així, el servei als usuaris i professionals, sempre comptant amb la possibilitat de disposar dels recursos de l’Hospital.

Pujar