Perfil del contractant

Al perfil del contractant trobareu la informació relativa a les licitacions en curs i les adjudicacions de Gestió Pius Hospital de Valls, Fundació Vilaniu i Grup de Serveis Sanitaris i Socials Sant Roc.

A partir del 2019 les licitacions en curs i les adjudicacions les trobareu als perfils del contractant següents:

Licitacions anteriors al 2019

Grup de serveis sanitaris i socials Sant Roc

Estat Nom
Adjudicada definitivament GSSR-A 1/18 Alienació finca urbana C/ de la Cort, 61 de Valls
Adjudicada definitivament GSSR 2/18 Subministrament i instal·lació d’una torre laparoscòpia
Adjudicada definitivament GSSR 1/18 Subministrament i instal·lació d’un equip arc en C
Adjudicada definitivament GSSR 1/2016 Subministrament d'una sala de radiologia digital directe de suspensió de sostre
Adjudicada definitivament GSSR 2/2016 Obres de reforma de la sala d'exploració de raig X i zona de control
Adjudicada definitivament GSSSSR 1/2015 Subministrament d'un mamògraf digital directe
Adjudicada definitivament GSSSSR 3/14 Taula quirúrgica
Adjudicada definitivament GSSSSR 2/14 Rentadora termodesinfectadora d'instrument quirúrgic
Adjudicada definitivament GSSSSR 1/14 Subministrament i instal·lació nova arquitectura de servidors, emmagatzematge, electrònica de xarxa i llicències de programari

Gestió PIUS Hospital de Valls

Estat Nom
Adjudicada definitivament GPHV 4/18 Contractació auditors
Adjudicada definitivament GPHV 1/17 Servei de bugaderia pels centres del Pius Hospital de Valls i la Fundació Vilaniu
Adjudicada definitivament GPHV 1/2016 Servei de gestió i dispensació de medicació i material sanitari pels usuaris de la Residència Alt Camp i Residència Monserrat Cuadrada
Adjudicada definitivament GPHV 3/2015 Subministrament de material fungible per diàlisi
Adjudicada definitivament GPHV 2/2015 Treballs d'auditoria anual a Gestió Pius Hospital de Valls
Adjudicada definitivament GPHV 3/14 Servei de Segurtat i Vigilància a l'hospital i sociosanitari
Adjudicada definitivament GPHV 1/14 Realització de les proves de suport al diagnòstic