EAPS Fundació Vilaniu

EQUIP D'ATENCIÓ PSICOSOCIAL

L'atenció integral al final de la vida constitueix un dels reptes més importants a desenvolupar pels professionals sanitaris i assistencials. Per aquest motiu, Fundació La Caixa desenvolupa i finança el "Programa per a la Atenció Integral a persones amb malalties avançades", comptant amb 65 Equips d'Atenció Psicosocial (EAPS) distribuïts per tot Espanya i Portugal.

La Fundació Vilaniu desenvolupa el projecte a la província de Tarragona des de 2015.

L'objectiu principal d'aquest programa és col·laborar amb els equips existents a la xarxa assistencial per tal de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones implicades en el procés de final de vida oferint atenció psicosocial.

Amb aquest programa, emmarcat en l'Estratègia de Cures Pal·liatives del Sistema Nacional de Salut, l'entitat vol completar el model actual d'atenció a persones amb malalties avançades amb la finalitat d'assolir una atenció integral que tingui en compte els aspectes psicosocials: tant el suport social, emocional i espiritual al pacient i als seus familiars, com l'atenció al dol, el suport a professionals de cures pal·liatives i l'acompanyament a càrrec de voluntaris.


L'EAPS Fundació Vilaniu desenvolupa el programa a Tarragona des de l'any 2015.

Avaluació científica de l'efectivitat del Programa:

L'avaluació científica del projecte, duta a terme sobre una mostra de més de 60.000 pacients al llarg de quatre anys, conclou que l'atenció psicosocial que proporciona el programa millora les dimensions psicològiques (símptomes com ara ansietat, depressió, malestar, patiment...), socials (capacitat de relació amb les persones més properes, capacitat de comunicació amb la família i amb l'entorn) i essencials (espiritualitat, dignitat, sensació de pau i de perdó i grau d'acceptació de la malaltia) dels pacients atesos.

En aquest sentit, el programa ha evidenciat els valors i les necessitats que sorgeixen en els pacients en aquests moments tan difícils i que cal atendre i tenir en compte a l'hora de tractar-los, i és pioner en la seva definició i abordatge (psicològic, espiritual i social).

Per obtenir més informació, us podeu adreçar al correu electrònic eaps(ELIMINAR)@fundaciovilaniu.cat o bé consultar la següent web:

A qui s'adreça?

El Programa s'adreça a les persones que estan en un procés de final de la vida i també als familiars. A través de l'atenció psicosocial es proporciona ajuda per adaptar-se a aquesta situació de gran impacte emocional. D'altra banda, durant el dol, els familiars reben el suport necessari per assumir la pèrdua de la persona estimada. Finalment, el Programa proporciona suport específic als professionals sanitaris que atenen el dia a dia de pacients i familiars.

Com ho fem?

L'EAPS Fundació Vilaniu desenvolupa la seva tasca tant en l'àmbit hospitalari com en el domiciliari i el residencial

  • Les línies d'actuació del Programa són:
  • Atenció emocional i social: Proporciona mesures d'atenció psicològica per ajudar el pacient i la seva família a afrontar la malaltia.
  • Espiritualitat: Integra els aspectes espirituals que permeten al pacient i als familiars afrontar serenament el procés final, des d'un respecte màxim a les creences i conviccions de cada persona.
  • Dol: Atenció a totes les persones implicades en la pèrdua d'un ésser estimat que ho requereixin o ho demanin.
  • Voluntariat: A través de l'acompanyament, el voluntari dóna resposta a les necessitats socials de les persones malaltes i dels seus familiars.
  • Professionals: Suport específic als professionals sanitaris en temes com la comunicació en situacions difícils i la gestió de l'estrès.

Els resultats analitzats per la Direcció Científica (Institut Català d'Oncologia) mostren una tendència estadísticament significativa de millora dels aspectes emocionals després de la intervenció dels equips d'atenció psicosocial (EAPS).

En aquest sentit, els nivells d'ansietat, tristesa i malestar, entre altres, es redueixen després de la intervenció dels equips d'atenció psicosocial (EAPS), aspectes que afavoreixen el benestar dels malalts i les famílies.


Per obtenir més informació, us podeu adreçar a la Unitat d'atenció al ciutadà o al correu electrònic eaps(ELIMINAR)@fundaciovilaniu.cat

Pujar