← Altres entrades

27/03/2015 | Publicacions

Cutaneous and subcutaneous leiomyosarcoma: report of two cases

Referència

Pasquali, P.; Freites-Martínez, A.; Hernández, C.; Valerio, J.J. & Fortuño, A. (2015). Cutaneous and subcutaneous leiomyosarcoma: report of two cases. Dermatology Online Journal, 21(3).

Abstract:

Els leiomiosarcomes cutanis són tumors malignes poc comuns de múscul llis. En aquest document es presenten dos casos de leiomiosarcoma cutani, un dèrmica i una altra d'origen vascular subcutània, confirmat per histologia i immunohistoquímica. Tots dos casos van ser tractats amb escissió quirúrgica àmplia, una amb recidiva local. No es van detectar metàstasi en el seguiment. Els leiomiosarcomes han de ser considerats en les lesions amb característiques histològiques de malignitat de cèl·lules fusiformes. En la majoria dels casos cal una diferenciació histològica amb marcadors immunohistoquímics específics. El tractament d'elecció és l'escissió radical amb marges amplis, aconseguint resultats satisfactoris.