← Altres notícies RSS

20/05/2021

El Pius Hospital tanca el 2020 amb equilibri pressupostari i fa efectiu el pagament de les DPO als professionals del centre

L'hospital recupera les retribucions variables per objectiu que no s'havien pogut abonar al personal des de l'any 2011

Gestió Pius Hospital de Valls va tancar l'any 2020 amb uns resultats econòmics d'1.450.000 euros que han permès fer efectives les DPO's a tots els professionals del centre sanitari. El pagament de les retribucions variables per objectius (DPO's) corresponents al 2020, per un import global d'1.137.000 euros, es va abonar a finals de març al conjunt de treballadores i treballadors del Pius gràcies a l'equilibri pressupostari positiu de l'organització de 9.735 euros després d'amortitzacions de capital.

Des de l'any 2011 que no es realitzava el pagament als 565 professionals del Pius d'aquesta retribució ja que les DPO's només es poden fer efectives en situació d'equilibri financer. D'aquesta manera, a més de procedir ja al pagament de les DPO's del 2020, a la vegada s'ha iniciat ja el procés de formulació dels objectius dels diferents serveis del Pius per aquest 2021, de cara a preparar el procediment de la retribució variable al personal en el cas que els resultats econòmics de l'exercici d'enguany siguin també positius.

El Pius va tancar el 2020 amb uns ingressos de 39.750.487 euros, per sobre dels 35.764.495 previstos inicialment. Aquests majors ingressos de gairebé 4 milions han estat possible gràcies als esforços de gestió dels recursos del Pius i, en especial per l'increment de l'aportació econòmica que ha realitzat el Servei Català de la Salut en el finançament de l'activitat hospitalària i assistencial (+1,6 M€). A més, el Servei Català de la Salut també ha finançat els programes que es van haver de posar en marxa a causa de la Covid-19 (+2,4 M€ de majors ingressos) i a l'activitat assistencial per la pandèmia (+1,4 M€).

Aquests majors ingressos han compensat l'increment de 3,9 milions d'euros de les despeses, generat a causa de l'augment dels costos de serveis generals, de laboratori o neteja, així com l'adquisició de material sanitari, principalment elements de protecció per la Covid-19. També a causa de la pandèmia es van incrementar les despeses de personal per fer front a la situació sanitària excepcional.

Balanç assistencial

Des de l'ingrès del primer pacient amb Covid-19, el 9 de març de 2020, el total de pacients ingressats fins al dia 2 de maig de 2021 ha estat de 882 persones, amb un predomini d'afectats entre els grups d'edat d'entre els 50 i els 60 anys. Del conjunt de pacients, 35 van poder ser atesos en el seu propi domicili per l'equip mèdic i d'infermeria del dispositiu d'Hospitalització a Domicili, mentre que només 82 (9,45% del total) van ser traslladats per requeriments terapèutics de major complexitat a altres centres, principalment a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.

A causa de la pandèmia, els serveis es van concentrar durant el 2020 a l'atenció als pacients amb Covid i a les urgències mèdiques. En aquest sentit, el descens de l'activitat es va traslladar durant el 2020 tant als serveis de Consultes Externes (-7,8%) com a la resta d'àmbits, entre ells Urgències (-23,9%), hospitalització convencional (-13,8%) i també domiciliària (-11,0%), mentre que l'activitat al Sòciosanitari va augmentar en un 44,8%.

Tot i la situació del 2020 i a les estrictes mesures de seguretat per als pacients i professionals, el Pius Hospital ha anat recuperant progressivament l'activitat. Així, a nivell quirúrgic durant l'any passat es va enregistrar un increment d'intervencions d'un 24,0% en relació al 2019, amb augments destacats en intervencions no ajornables com els de patologia oncològica (+89,9%) o també les cirurgies que no requerien hospitalització (+24,5%).

D'altra banda, a Consultes Externes les visites no presencials van permetre fer front a tota aquella altra activitat que no requeria l'assistència del pacient però sí avançar en la solució del seu cas com, per exemple, la informació de resultats, el seguiment dels signes i símptomes del procés i la corresponent programació de proves o de prescripció terapèutica. D'aquesta manera, tot i que l'activitat va disminuir més d'un 50% durant la primera onada de la pandèmia (entre els mesos d'abril a juny), les mesures aplicades van permetre recuperar els serveis durant el segon semestre de l'any, fins al punt que el 2020 es va tancar amb un descens de només el 7,8% en l'àmbit de les Consultes Externes.