← Altres notícies RSS

20/01/2020

El Laboratori del Pius Hospital de Valls, certificat per la Norma ISO 9001:2015

Durant l'any 2019, el laboratori del Pius Hospital de Valls, com un àmbit del laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l'Ebre, va passar l'auditoria de certificació per la Norma ISO 9001:2015.

L'Organització Internacional per a l'Estandardització (International Organization for Standardization en anglès, coneguda com a ISO) és una organització no governamental que es compon per diferents representants d'organismes de normalització de més de 150 països, amb la funció d'elaborar estàndards i normes internacionals. L'organització publica molts tipus de normes, com ara tècniques, de classificació o estàndards de procediments.

Amb la Norma ISO 9001, el Laboratori del Pius Hospital de Valls ha aconseguit certificar el compliment d'estàndards internacionals en aspectes de la gestió de la qualitat, aconseguint que els serveis compleixin amb els requisits necessaris per garantir la millora continua.

Després d'una auditoria on s'han determinat la conformitat del sistema de gestió, la capacitat de complir els requisits legals i l'eficàcia del sistema de gestió; no s'ha detectat cap no conformitat.

L'entitat de certificació Applus que va realitzar l'auditoria al laboratori, ha fet arribar recentment el certificat (Núm. EC-0834/02) on consta que el laboratori és conforme amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2015. Mantenir aquesta certificació implica passar anualment una auditoria externa per verificar que es mantenen i milloren els estàndards de qualitat.

El Laboratori del Pius Hospital de Valls ha estat el primer servei de l'hospital a obtenir una certificació en aquesta norma. Un procés que ha destacat com a punts forts del laboratori: el temps de resposta de les peticions d'urgències, l'estabilitat dels controls de qualitat interns i externs i disposar d'un sistema online de control de temperatures a les neveres i congeladors.

Un excel·lent resultat que encoratja a altres serveis del Pius Hospital a implantar un sistema de gestió de qualitat.