Cartera de serveis

El Pius Hospital de Valls us ofereix un model assistencial centrat en el pacient.

El nostre model de salut fa front als nous paradigmes de la societat i s'organitza l'atenció mèdica, sanitària i social, amb uns fonaments  combinats, àgils i dinàmics.

Es potencia l'activitat ambulatòria: Consultes Externes, Hospitals de Dia, Rehabilitació domiciliària, Consultories, etc., incloent les últimes tecnologies i treballant amb telemedicina.
En l'àmbit de l'hospitalització, a més de l'hosptialització d'aguts, hi ha la Cirurgia sense Ingrés i l'Hospitalització a Domicili.

La base organitzativa i funcional s'encamina a conseguir els tres principals eixos del Pla de Salut:

Més salut per a tots i millor qualitat de vida
Millor qualitat, accessibilitat i seguretat en les intervencions sanitàries
Un sistema sanitari més sòlid i sostenible

Anestèsia i reanimació

Cirurgia i especialitats quirúrgiques

Cirurgia ortopèdica i traumatologia

Diagnòstic per la imatge

Geriatria

Ginecologia i obstetrícia

Medicina interna i especialitats mèdiques

Medicina física i rehabilitació

Pediatria

Urgències

Anatomia patològica

Laboratori d'anàlisis clíniques

Pujar